Błyskawica Warszawa 2003 - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Kalendarium

27

04-2018

piątek

28

04-2018

sobota

29

04-2018

niedziela

30

04-2018

pon.

01

05-2018

wtorek

02

05-2018

środa

03

05-2018

czwartek

Ostatnie spotkanie

UWKS Legia BemowoUKS Błyskawica Warszawa
UWKS Legia Bemowo 8:1 UKS Błyskawica Warszawa
2014-09-20, 16:00:00
ul. Obrońców Tobruku 11
     

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 5, wczoraj: 13
ogółem: 206 652

statystyki szczegółowe

Regulamin Zawodnika

REGULAMIN ZAWODNIKA KLUBU UKS BŁYSKAWICA

 

 

I. Zawodnikiem Klubu w Sekcji Piłki Nożnej może zostać dziecko urodzone w 2000-2003 roku i młodsze oraz senior od 16 roku życia.

W zajęciach może uczestniczyć zdrowe dziecko, posiadające pisemną zgodę rodziców (deklarację) i zaświadczenie od lekarza sportowego

dopuszczające do udziału w zajęciach z piłki nożnej.

Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie w sekcji piłki nożnej mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

Zajęcia treningowe prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska.

Każdy uczestnik rozpoczyna zajęcia po wypełnieniu i podpisaniu Deklaracji Członkowskiej, dobrowolnego przystąpienia do zajęć w sekcji piłki nożnej. Każdy zawodnik, który złożył i podpisał Deklarację Członkowską udziału w zajęciach, ma obowiązek dokonywania terminowych wpłat składek członkowskich przez cały okres bycia zawodnikiem. Każdy zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Każdy zawodnik ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w zajęciach, z wyjątkiem przyczyn losowych lub chorobowych usprawiedliwionych u trenera prowadzącego daną grupę.

Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej, zobowiązuje się do obecności na w/w zawodach.

Nieobecność zawodnika bez poinformowania i zgody trenera traktowana będzie, jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika, za które zostaną wyciągnięte konsekwencje.

 

I a. W przypadku nie przestrzegania regulaminu obowiązków zawodnika, otrzyma on ostrzeżenie w postaci upomnienia ustnego, następnie naganę na piśmie. Następnym krokiem jest odsunięcie zawodnika od wszystkich rozgrywek na okres od 1-3 miesięcy,

Nie będą tolerowane wszelkie przejawy agresji (zarówno fizycznej jak i słownej) we wszystkich zespołach, a osoby agresywne będą ponosiły konsekwencje swojego zachowania łącznie z usunięciem z Klubu.

 

 

Każdy zawodnik powinien dołożyć wszelkich starań, aby w zespole panowała dobra, koleżeńska atmosfera, a wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

O powołaniu zawodnika na mecz, turniej czy inne zawody będą decydować następujące warunki:

 

- opłacona składka miesięczna

- praca i zaangażowanie na treningu

- dyscyplina i kultura zawodnika

 

II. Najważniejsza dla każdego zawodnika jest nauka. „Pamiętaj, że nauka w szkole również pomaga myśleć na boisku piłkarskim.

Tak zorganizuj sobie czas wolny by mieć możliwość uczestniczyć w każdym treningu a równocześnie nie zaniedbywać obowiązków szkolnych jak i domowych.”

Zawodnik, w którego przypadku zostanie stwierdzony fakt trenowania lub uczestniczenia w zawodach w barwach innego klubu, bądź starszej grupie wiekowej bez wiedzy i pozwolenia trenera prowadzącego, zostanie zawieszony przez Zarząd Klubu na okres od 1 do 3 lub 6 miesięcy.

Zawodnik chcący opuścić Klub zobowiązany jest swoją decyzję przedstawić na piśmie do Zarządu Klubu.

W momencie przejścia zawodnika do innego klubu pobrana będzie opłata za wyszkolenie zgodna z odgórnymi przepisami MZPN.

 

II a. Zawodnicy mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków.

W przypadku stwierdzenia faktu, iż zawodnik stawił się na trening lub mecz, bądź w czasie nieobjętym treningami czy rozgrywkami ligowymi pod wpływem alkoholu lub działania jakichkolwiek środków odurzających zawodnik zostaje zawieszony na okres 6 miesięcy.

Jeżeli ten fakt zostanie stwierdzony ponownie, zawodnik zostanie skreślony z listy zawodników Klubu.

 

 

 

 

III. Punktacja w klasyfikacji na najlepszego zawodnika w

skali sześciu miesięcy:

 

  1. Kultura osobista

  2. Zaangażowanie na treningach

  3. Obecność i punktualność

  4. Przygotowanie do treningów

  5. Zachowanie wobec trenera i kolegów z drużyny

 

 

IV. Opłaty

 

Każdy zawodnik zgodnie z podpisaną Deklaracją ma obowiązek wpłacania u kierownika drużyny comiesięcznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu.

Jeżeli u zawodnika w rodzinie jest trudna sytuacja materialna, może on zostać częściowo zwolniony z opłaty członkowskiej, w porozumieniu między rodzicami a trenerem i Zarządem Klubu.

Aby starać się o częściowe zwolnienie z opłaty członkowskiej należy złożyć na ręce trenera prowadzącego pisemną prośbę wraz z uzasadnieniem.

Wpłaty zbierane będą przez kierownika drużyny do 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku nie opłacenia składki w terminie zawodnik może trenować, ale nie może brać udziału w żadnych rozgrywkach.

W przypadku nie opłacenia składek przez okres dłuższy niż trzy miesiące, zawodnik zostanie odsunięty zarówno od rozgrywek jak i udziału w treningach. Jednakże na pisemny wniosek złożony przez prawnego opiekuna lub pełnoletniego zawodnika z deklaracją spłaty zadłużenia, Zarząd Klubu może przywrócić zawodnika do zajęć i uczestnictwa w rozgrywkach.

Składki płacone przez zawodników zostają przeznaczone na rzeczy niezbędne do prowadzenia zespołów młodzieżowych w Sekcji Piłki Nożnej M. in. na sprzęt sportowy (piłki, pachołki, stroje sportowe, dresy itp.)

Każdy rodzic zawodnika, który jest członkiem ma prawo zapoznać się z prowadzonym rejestrem wpłat (do wglądu u skarbnika, kierownika drużyny lub trenera) składek wpłacanych przez swoje dziecko.

 

V. Sprzęt

 

O tym, jaki sprzęt zostanie zakupiony decyduje rada trenerów po zasięgnięciu opinii zawodników i rodziców.

Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikom na okres, w którym trenują w klubie. Zawodnik ma obowiązek dbania o sprzęt i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się pokryć koszty zakupu zniszczonego lub utraconego sprzętu. Jeżeli zawodnik zrezygnuje z treningów (lub zostanie skreślony z listy zawodników), bądź przechodzi do innej grupy treningowej wewnątrz klubu ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanego sprzętu.

Co najmniej raz na pół roku trener zwołuje zebranie z rodzicami

w celu przedstawienia wyników sportowych i ustalenia spraw bieżących.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny.

 

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

Statystyki drużyny

Losowa galeria

2013-03-27
Ładowanie...

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 8
GKP Targówek II SKOK Wołomin - UKS Orzeł Warszawa
KS Drukarz II W - wa - UKS Błyskawica Warszawa

Zegar